PITANJE: ZAŠTO BI SE SADAŠNJA MASOVNA CIJEPLJENJA PROTIV COVID-19 TREBALA SMATRATI JAVNOZDRAVSTVENIM EKSPERIMENTOM OD MEĐUNARODNE VAŽNOSTI?


Autor:
G. Vanden Bossche; listopada 2021.


ODGOVOR: Prvo, ne postoji presedan u korištenju virusnih cjepiva koja se ne repliciraju u kampanjama masovnog cijepljenja koje se provode tijekom pandemije, ili čak epidemije, vrlo promjenjivog virusa. Izazov takvog pothvata postaje još teži jer su infekcijske antigenske varijante već bile u opticaju do početka prvih kampanja masovnog cijepljenja (tj. alfa, beta i gama varijante). Njihovo širenje obilježeno je različitim vremenskim i zemljopisnim obrascima čiji temeljni mehanizam nije bio shvaćen.

Prije početka ovog univerzalnog programa cijepljenja nije postojala niti jedna publikacija koja bi bila čak i blizu toga da sugerira da bi masovna cijepljenja pomoću cjepiva koja omogućuju prijenos mogla biti uspješna u gašenju pandemije visoko promjenjivog virusa. Takva publikacija ne postoji do danas, a ideja postaje još apsurdnija kad se uzme u obzir nekoliko infektivnih varijanti koje su već bile rasprostranjene u vrijeme uvođenja cjepiva.

Postoje brojni dokazi kod sličnih, vrlo promjenjivih RNA virusa poput virusa gripe i enterovirusa da je širenje prevalencije antigenskih varijanti potaknuto selektivnim imunološkim pritiskom na virusnu infektivnost koju vrše antitijela, te da antigenske varijacije smanjuju ili čak potpuno onemogućavaju zaštitnu neutralizirajuću sposobnost cjepiva protiv virusa gripe ili enterovirusa usmjerena na specifičnu antigensku liniju (1, 2). Slijedom toga, monovalentna enterovirusna cjepiva koja se ne repliciraju, na primjer, koriste se samo u kampanjama cijepljenja ranjivih ciljnih skupina (npr. djece) u borbi protiv ponavljajućih epidemija po život opasne enterovirusne infekcije (npr. EV-A71) u azijsko-pacifičkoj regiji (3). Zanimljivo je da američka Agencija za hranu i lijekove nije odobrila ta cjepiva zbog „zabrinutosti oko učinkovitosti protiv različitih pandemijskih sojeva, sigurnosti i kontrole kvalitete proizvodnje cjepiva“ (3).

Programi masovnog cijepljenja koji su se ranije provodili u borbi protiv virusnih epidemija/pandemija (npr. boginje, dječja paraliza, ospice, žuta groznica) nemaju ništa zajedničko s današnjim kampanjama masovnog cijepljenja jer su ti virusi vrlo različiti u pogledu svoje patogeneze, prijenosa, načina zaraze, potencijalnih rezervoara, prevladavajućih efektorskih mehanizama uključenih u antivirusni imunitet, osjetljivosti segmenata populacije, kao i s obzirom na uporabu cjepiva (sve prethodne kampanje cijepljenja uključivale su virus oslabljen živom).

Osim toga, učinkovitost cjepiva procijenjena tijekom kliničkih ispitivanja razlikuje se od učinkovitosti virusa, što odražava koliko dobro cjepivo djeluje na terenu. Učinkovitost virusa, dakle, ovisi o razini infektivnog pritiska koji vrši virusna populacija i razini imunološkog odabira ovisno o populaciji domaćina (između ostalih čimbenika). Oni se mogu jako razlikovati od onih koji prevladavaju tijekom kliničkih ispitivanja. To se posebno odnosi na to kada se cjepivo koristi u kampanjama masovnog cijepljenja koje se provode usred pandemije zaraznijih varijanti. Zbog velikih farmaceutskih (npr. masovno cijepljenje) i nefarmaceutskih (npr. mjere sprječavanja infekcija) ljudskih intervencija, iznenada se mogu dogoditi značajne promjene virusnog infektivnog tlaka i imunološkog tlaka na razini populacije te dramatično ubrzati ili usporiti evolucijsku dinamiku pandemije, osobito ako kruži više zaraznih varijanti.

Dok bi konačna ciljna populacija trebala imati isti profil kao ona uključena u ispitivanja cjepiva, sadašnja cjepiva protiv Covid-19 (C-19) sada se primjenjuju na nekoliko dijelova populacije koji nisu bili dio ključnih kliničkih ispitivanja koja su omogućila njihovo odobrenje za hitnu uporabu (npr. djeca, starije osobe, trudnice, žene u reproduktivnoj dobi, pojedinci koji su se prethodno oporavili od bolesti Covid-19). Nadalje, praćenje sudionika studije u kliničkim ispitivanjima nije se produžilo dulje od 3 mjeseca jer je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju zdravstvenim hitnim stanjem od međunarodnog značaja. Kratkoročni rezultati kliničkih ispitivanja cjepiva provedenih na malom podskupu određene ciljne populacije tijekom kratkog razdoblja pandemije uzrokovane specifičnom lozom SARS CoV-2 (ponajviše izvorni soj Wuhan) ne mogu se čak ni smatrati informativnim oko učinkovitosti cjepiva iz kampanja masovnog cijepljenja globalno raspoređenih u gotovo svim dijelovima stanovništva tijekom duljeg razdoblja pandemije koja uključuje nekoliko valova infekcije uzrokovanih s nekoliko različitih infektivnijih virusnih varijanti. Na primjer, pojačano razmnožavanje i dominacija više infektivnih varijanti javlja se kao rezultat široko rasprostranjenog (tj., na populacijskoj razini) imunološkog selekcijskog pritiska na virusnu zaraznost, a odgovarajući utjecaj na učinkovitost cjepiva brzo se razvija kao funkcija sve veće pokrivenosti stope cijepljenja. Otvorenije rečeno, kratkoročni rezultati malih studija o učinkovitosti cjepiva sve su samo ne reprezentativni za učinak ovih nesavršenih cjepiva na javno zdravlje kada se koriste u kampanjama masovnog cijepljenja tijekom pandemije zaraznijih varijanti. Samo ovo, jasno pokazuje da je uporaba postojećih cjepiva u aktualnim kampanjama masovnog cijepljenja čisto eksperimentalna i empirijska s aspekta učinkovitosti po javno zdravlje.

Masovno cijepljenje s nesavršenim cjepivima sklono je promicanju prirodno odabranih varijanti imunološkog bijega usmjerenih na šiljak (S) u populaciji, a aktualne kampanje na populaciju vrše sve veći pritisak ističući zaraznost virusa. To će, stoga, vjerojatno ubrzati već zabrinjavajuću evoluciju mutanata u varijante koje će izbjegavati imuni sustav, koje se dodatno opiru neutralizirajućim antitijelima stvorenim cijepljenjem, a istovremeno predstavljaju i druge problematične karakteristike kao što su povećana zaraznost ili virulencija (4, 5). Podrazumijeva se da takve „super varijante“, kako ih molekularni epidemiolozi obično nazivaju, nose potencijal opasnosti po život i za necijepljene i za cijepljene osobe.

Nadalje, ponovno izlaganje cirkulirajućim virusnim varijantama u prisutnosti protutijela niskog afiniteta moglo bi potencijalno izazvati po život opasno povećanje ovisnih antitijela C-19 bolesti (POA). Jasno je da rezultati kliničkih studija ne dopuštaju izvlačenje bilo kakvih zaključaka o utjecaju izloženosti virusu u prisutnosti antitijela niskog afiniteta. Slijedom toga, ostaje veliko pitanje da li se slično povećanju ovisnih antitijela i neki drugi nepovoljni incidenti povezani sa imunogenošću, mogu pojaviti kao neizravni rezultat cijepljenja (6). Važno je napomenuti da su prethodni napori u razvoju cjepiva protiv SARS-CoV1 ukinuti zbog pojave povećanog broja ovisnih antitijela u pretkliničkim modelima (7).

 1. „nesavršeno“ cjepivo odnosi se na cjepivo koje nema sposobnost blokiranja prijenosa virusa
 2. Nizak afinitet vezanja anti S antitijela može se pojaviti kada oslabi titar antitijela nakon cijepljenja u odnosu na varijante virusa ili kao posljedica asimptomatske infekcije kod necijepljenih osoba.
 3. SARS-CoV-1 je još jedan beta-korona virus; pojavio se 2003. (u provinciji Guangdong, Kina) i izazvao je teški koronavirus akutnog respiratornog sindroma (SARS-CoV).

Novi podaci pokazali su da je sam S protein ključan element odgovoran za vaskularnu patologiju infekcije virusom SARS-CoV-2 (8). Sukladno tome, C-19 cjepiva koja potiču ljudske stanice da produciraju isti protein koji je uključen u virusnu patogenezu, trebala bi biti pažljivo testirana, kako bi se osiguralo da taj protein ne bude sistemski proširen po tijelu nakon cijepljenja jer bi u suprotnom, učinci cjepiva mogli rezultirati patologijom sličnoj samoj bolesti C-19. Međutim, nedostaju podaci o biodistribuciji novo sintetiziranog S proteina nakon cijepljenja u ljudskom tijelu, a također nisu provedene pretkliničke studije na životinjama koje bi to potvrdile. Do danas nije potpuno jasno koja tkiva proizvode S protein nakon cijepljenja cjepivima koja sadrže nukleinske kiseline, a pojavljuju se i zabrinjavajući nalazi.

Nesrazmjerno velik broj teških i uobičajenih nuspojava uočenih nakon primjene C-19 cjepiva na bazi nukleinskih kiselina, poput duboke venske tromboze, moždanog udara, miokarditisa, smrti i drugih (9), sugerira da se protein S može izraziti u različitim tkivima u tijelu, gdje ispoljava patogene učinke na subjekte koji dožive nuspojave. Mnoga pitanja oko patogenog mehanizma uočenog kod nuspojava povezanih s cijepljenjem ostaju neodgovorena, dok se masovno cijepljenje nastavlja, a do 1. listopada 2021. prijavljeno je 16. 310 smrtnih slučajeva od cijepljenja C-19 samo u SAD-u (9).

Na temelju svega navedenog, široko rasprostranjenu primjenu sadašnjih cjepiva protiv Covid-19 u velikim kampanjama cijepljenja prije svega treba smatrati visoko eksperimentalnom i empirijskom po pitanju učinkovitosti i sigurnosti, jednako kao i po pitanju pojedinačnog i javnog zdravlja. Budući da eksperimentalna uporaba trenutnih cjepiva protiv Covid-19 izaziva ozbiljnu zabrinutost u pogledu njihove učinkovitosti i njihovog potencijala da naprave ozbiljnu štetu kako pojedincima tako i javnosti u cjelini, može se samo zaključiti da je cijepljenje potpuno neetično.

Reference

 1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5861807/pdf/khvi-14-03-1373228.pdf
 2. https://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1008857
 3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7997495/
 4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33688681/
 5. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0250780
 6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33717193/
 7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6178114/
 8. SARS-CoV-2 protein šiljak narušava endotelnu funkciju putem regulacije ACE 2-PubMed (nih.gov)
 9. VAERS Sažetak za cjepiva protiv COVID-19 do 1. 10. 2021.-VAERS analiza

Opširni opis prijavljenih sigurnosnih problema povezanih s jednim ili više cjepiva protiv Covid-19 može se pronaći na: https://docs.google.com/document/d/1AD0lL3Rm4lDExo4q7McBxeeHOqO8bCWWerlGu7YJubQ/edit

G. Vanden Bossche; listopada 2021.